ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΟΥ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ

Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος. Μέχρι στιγμῆς ἔχουμε χρηματοδοτήσει τὴν κατασκευὴ τοῦ Ἀναγλύφου. Περαιτέρω ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη, ἡ σχεδίασις , καὶ ἡ κατασκευὴ τῆς βάσεως τοῦ Μνημείου. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸν ζητοῦμε τὴν οἰκονομικὴ βοήθεια-χορηγία τῶν Συνελλήνων. Ὁ τραπεζικὸς μας λογαριασμός εἶναι: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0490101597913 στὰ ὀνόματα Στάμου καὶ Λιδωρικιώτη, προέδρου καὶ ταμία ἀντιστοίχως. Τὴν ἀπόδειξι εἰσπράξεως ἀπὸ τὴν ΔΑΕΙΡΑ θὰ τὴν παραλαμβάνετε ἀφοῦ μᾶς γνωρίσετε τὴν διεύθυνσὶν σας μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ μας ταχυδρομείου.Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ


ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Εξωτερικός χώρος Ιερού:
· Εσχάρα θυσιών χοιριδίων
· Ναός Αρτέμιδος και Ποσειδώνος – Βωμός (1)
· Πλατεία, Αψίδες θριάμβου (2), Κρήνη, Θέρμαι
· Καλλίχορον φρέαρ (3)
· Μεγάλα Προπύλαια (4)
· Μικρά Προπύλαια (5)

Εντός του Ιερού:
· Ναός Πλούτωνος (6)
· Σπήλαιον Δαείρας (7)
· Βαθμιδωτή εξέδρα
· Σιροί (Αποθήκες Σίτου) (8)
· Τελεστήριον Μυστηρίων – Ναός Δήμητρος (9)
· Φιλώνειος στοά έμπροσθεν Τελεστηρίου (10)
· Βουλευτήριον, Οικίαι Ιερέων, Στάδιον (στην Νότιο πλαγιά) (11)

Εντός του Αρχαιολογικού Μουσείου:
1. Μεγάλο Ελευσινιακό Ανάγλυφο (Δημήτηρ, Τριπτόλεμος, Περσεφόνη – Εικόνισμα Ναού Τριπτολέμου)
2. Άγαλμα Δήμητρος (ακέφαλο)
3. Φεύγουσα Κόρη
4. Ανάγλυφον με θέμα «η Αποστολή του Τριπτολέμου»
5. Πίναξ Πανθέου (Νιννίου)
6. Πρωτοαττικός Αμφορεύς με την «τύφλωση του κύκλωπος Πολυφήμου (Οδυσσεύς)» και τον «αποκεφαλισμό της Μεδούσης (Περσεύς)»
7. Άγαλμα Ασκληπιού
8. Άγαλμα Διονύσου, άγαλμα Αθηνάς, άγαλμα Ηρακλέους
9. Πινακίδα τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής των εμπολίων της Φιλωνείου Στοάς (το πρώτο τεχνικό πρότυπο)
10. Κιστοφόρος Καρυάτις των Μικρών Προπυλαίων
11. Ετερόστομος Αμφορεύς με συλλαβική επιγραφή για την ΔΑ (θεά Γαία-Μητέρα) και την ΔΑΕΙΡΑ (Κόρη)


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Γενάρχες Ελευσινίων:
Δάειρα, Ελευσίς, Ραρ / Έλευσις Δήμητρος: Κελεός, Μετάνειρα, Τριπτόλεμος, Εύμολπος, Μουσαίος, Ευμολπίδες Ιερείς (Ελευσίνια Μυστήρια) / Κλασική Εποχή–Τέκνα Ευφορίωνος: Αισχύλος, Αμεινίας, Κυναίγειρος (Μαραθών–Σαλαμίς) / Καταστροφή Ελευσίνος 395 μ.Χ. (Αλάριχος και Βησιγότθοι) / Βυζαντινή Εποχή: Κούντουρα–Κουντουριώτες (Τουρκοκρατία και Απελευθέρωσις 1821).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου