ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΟΥ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ

Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος. Μέχρι στιγμῆς ἔχουμε χρηματοδοτήσει τὴν κατασκευὴ τοῦ Ἀναγλύφου. Περαιτέρω ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη, ἡ σχεδίασις , καὶ ἡ κατασκευὴ τῆς βάσεως τοῦ Μνημείου. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸν ζητοῦμε τὴν οἰκονομικὴ βοήθεια-χορηγία τῶν Συνελλήνων. Ὁ τραπεζικὸς μας λογαριασμός εἶναι: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0490101597913 στὰ ὀνόματα Στάμου καὶ Λιδωρικιώτη, προέδρου καὶ ταμία ἀντιστοίχως. Τὴν ἀπόδειξι εἰσπράξεως ἀπὸ τὴν ΔΑΕΙΡΑ θὰ τὴν παραλαμβάνετε ἀφοῦ μᾶς γνωρίσετε τὴν διεύθυνσὶν σας μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ μας ταχυδρομείου.Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΑΝΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Αναλύονται διεξοδικά οι ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΙ και η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ μας.
Πότε έγιναν οι Κατακλυσμοί;
Τί αλλαγές επέφεραν στην Γεωμορφολογία;
Μέχρι πού εκτεινόταν το ΡΑΡΙΟΝ Πεδίο;
Ποιοί έζησαν κατά την Προκατακλυσμιαία Εποχή;
Ποιά είναι η ΔΑ και ποιά η ΔΑΕΙΡΑ;
Η Ηρωϊκή Εποχή και η Έλευσις της ΔΗΜΗΤΡΟΣ.
Κελεός - Τριπτόλεμος - Εύμολπος.
Πλήρης αναφορά στην Ελληνική ΓΡΑΦΗ.
Ελληνικές Συλλαβικές Γραφές και ΑΛΦΑΒΗΤΟ.
Αποδείξεις για την Ελληνικότητα του Αλφαβήτου.
Η αποκρυπτογράφησις της Επιγραφής του Αμφορέως της Ελευσίνος.
Ελευσίνια Μυστήρια (εισαγωγικά).
Οι τρεις Καταστροφές της Ελευσίνος.
Ο Ελευσίνιος Θρήνος και οι αποκαλύψεις του.
Στοιχεία της Θρησκείας των ΕΛΛΗΝΩΝ.
Η Ελληνική Ιδεολογία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου