ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΟΥ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ

Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος. Μέχρι στιγμῆς ἔχουμε χρηματοδοτήσει τὴν κατασκευὴ τοῦ Ἀναγλύφου. Περαιτέρω ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη, ἡ σχεδίασις , καὶ ἡ κατασκευὴ τῆς βάσεως τοῦ Μνημείου. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸν ζητοῦμε τὴν οἰκονομικὴ βοήθεια-χορηγία τῶν Συνελλήνων. Ὁ τραπεζικὸς μας λογαριασμός εἶναι: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0490101597913 στὰ ὀνόματα Στάμου καὶ Λιδωρικιώτη, προέδρου καὶ ταμία ἀντιστοίχως. Τὴν ἀπόδειξι εἰσπράξεως ἀπὸ τὴν ΔΑΕΙΡΑ θὰ τὴν παραλαμβάνετε ἀφοῦ μᾶς γνωρίσετε τὴν διεύθυνσὶν σας μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ μας ταχυδρομείου.Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

ΦΙΛΟΤΕΧΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΟΥ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ

2500 χρόνια από την Μάχη του Μαραθώνα ! Καιρός να τιμήσουμε τον ήρωα ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟ στην Ελευσίνα ! Ο Τιμολέων Ρεντούμης ανέλαβε να φιλοτεχνήσει το ΑΝΑΓΛΥΦΟ (μάρμαρο 1,60x2,00). Στην φωτογραφία Καθηγητές της Επαγγελματικής Σχολής Ασπροπύργου με τον Γλύπτη στο Εργαστήριό του (26-3-2010).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου