ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΟΥ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ

Τὸ Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν ΔΑΕΙΡΑ ἀνέλαβε τὸ ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μνημείου τοῦ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Έλευσῖνος. Μέχρι στιγμῆς ἔχουμε χρηματοδοτήσει τὴν κατασκευὴ τοῦ Ἀναγλύφου. Περαιτέρω ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη, ἡ σχεδίασις , καὶ ἡ κατασκευὴ τῆς βάσεως τοῦ Μνημείου. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸν ζητοῦμε τὴν οἰκονομικὴ βοήθεια-χορηγία τῶν Συνελλήνων. Ὁ τραπεζικὸς μας λογαριασμός εἶναι: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0490101597913 στὰ ὀνόματα Στάμου καὶ Λιδωρικιώτη, προέδρου καὶ ταμία ἀντιστοίχως. Τὴν ἀπόδειξι εἰσπράξεως ἀπὸ τὴν ΔΑΕΙΡΑ θὰ τὴν παραλαμβάνετε ἀφοῦ μᾶς γνωρίσετε τὴν διεύθυνσὶν σας μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ μας ταχυδρομείου.Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΤΟΜΗ :ΑΙΤΙΑ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ.

2 σχόλια:

  1. ...και μόνο η πράξη,αυτή καθ΄αυτή,δημιουργεί βαρβαρότητα και μίσος. Η διεθνής κοινότης είναι υποχρεωμένη να στιγματίσει αυτή την απάνθρωπη πράξη της περιτομής,που μεταστρέφει μια φυσιολογική ψυχολογική ανάπτυξη,ενός ατόμου, σε ανώμαλη και βέβαια την δημιουργία
    βίας ,μίσους ,και καταστροφής.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΠΕΡΙΤΟΜΗ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ circumcision, the hidden trauma

    ΑπάντησηΔιαγραφή